Trähusstaden Sverige AB och Mariestads kommun är överens om att bygga flerbostadshus i Sjölyckan.

– Vi börjar med 50-60 lägenheter och räknar med byggstart 2021, säger Per Alexandersson, vd för Trähusstaden.

I dagsläget handlar det om villor och bostadsrätter i det nya bostadsområdet Sjölyckan.

Om planerna blir verklighet kommer de bostadsformerna att kompletteras med hyresrätter inom några år. Området, som ligger högst upp på en platå i bakkanten av etapp 1 och 5 i Sjölyckan, heter Törnberga 1:5 och detaljplanen, som snart är klar för granskning, medger bygge av 250 lägenheter.

Så många lär det inte bli förrän om några år.

– Vi vet inte hur många vi börjar med men vi bör ha en volym på 50-60 lägenheter när vi börjar, förutsatt att det finns en marknad, säger Per Alexandersson.

Om allt går enligt planerna hoppas Alexandersson på byggstart kvartal ett eller två 2021, med inflyttning året därpå.

– Vi räknar med att använda oss av det statliga investeringsstödet, som just nu är ute på en remissrunda, för att skapa prisvärda lägenheter och en bra hyresnivå.

Komplement

Kommunens exploateringschef Erik Randén är nöjd med avsiktsförklaringen och att det planeras för hyresrätter.

– Det öppnar för de som vill bo på Sjölyckan men som inte har tre till fem miljoner att lägga i en villa. Det blir ett jättebra komplement. Med nyproducerade hyresrätter finns det het andra möjligheter att få en högre procentuell högre individuell inflyttning från andra kommuner, även vi får på en nyproducerade villatomt.

Hur husen ska se ut och hur höga de blir inte klart men enligt detaljplanen får man bygga 40 meter högt, vilket innebär upp emot åtta våningar.

Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande, är belåten med kommunens sätt att jobba med den här typen av projekt.

– Under slutskedet gör vi klart detaljplanen tillsammans med samarbetspartnern. Då blir det lättare att få igenom bygglovsprocessen och vi skapar en detaljplan som tillåter den idé som passar exploatören.

Nystartat

Trähusstaden Sverige AB är ett nystartat bostadsbolag. Det ägs av G&K Blanks Fastigheter, EHF Holding (Erik Hemberg) och Götenehus Group.

– Vi ska bygga hyreslägenheter med hög hållbarhetsfaktor. Husen ska byggas i trä och Götenehus ska vara en stor leverantör, säger Per Alexandersson.

Till och med 2022 ska bolaget ha byggt cirka 300 lägenheter. Just nu finns det 45 nybyggda lägenheter i Trädgårdsstaden i Skövde. De lägenheterna är redan uthyrda. Där planeras det för ytterligare två etapper med totalt 86 lägenheter.

– Vi letar efter lämpliga ställen i västra Sverige, inom två timmars radie från Götene. Vi håller på med flera lämpliga projekt och Mariestad följer de förutsättningar och villkor vi satt upp.

Allting har gått fort. Parterna träffades för första gången i mitten av juni, det sa klick och samarbetet inleddes. Närmast väntar ett sonderingsarbete.

– Nu har vi möjligheten att pröva vilken typ av bostad vi ska bygga, hur marknaden ser ut, hur vi skapar värdena runt själva bostaden, med allt från kommunikationer, samhällsfunktioner till vatten och skog, säger Alexandersson.

Artikeln skriven av: Mariestadstidningen, Alf Ehn

Erik Randén, kommunens exploateringschef, kommunchef Kristofer Svensson, Roger Johansen, Novab, Per Alexandersson, Trähusstaden, kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson på platsen där det inom några år ska bli hyresbostäder. Foto: Charlotte Ferneman

Per Alexandersson, Trähusstaden, Roger Johansen, Novad och exploateringschef Erik Randén studerar kartan över området.