Trähusstaden har med Hyresgästföreningen träffat följande överenskommelse gällande förhandling av 2023 års hyror.

Överenskommelsen innebär

Kv. Parasollen

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2023-08-01 med 3,35 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 444 öre per m³ förbrukat varmvatten och blir efter höjning 43,75 kr per m³.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2023-08-01 till och med 2024-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.

Kv. Staketet

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2023-08-01 med 3,35 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 444 öre per m³ förbrukat varmvatten och blir efter höjning 44,21 kr per m³.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2023-08-01 till och med 2024-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.