Sylörten, Lidköping

Trähusstaden har tillsammans med Brixly under 2023 uppfört ett LSS-boende i Lidköping.

Kontor, kök och gemensamma sociala ytor samt 6st lägenheter om 2 rok 42,3m².

Kommunens största exploateringsområde för bostäder.
Området ligger nordväst om Lidköping centrum, ca 3 km från Nya stadens torg.