Uthyrningsregler

Detta uthyrningsregelverk gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare. Regelverket revideras årligen och Trähusstaden Sverige AB förbehåller sig rätten till ändringar.

Registrera dig i bostadskön

För att hyra en lägenhet hos Trähusstaden Sverige AB måste du stå i vår bostadskö. Du ställer dig i kön på vår webbplats genom att välja Registrera dig på Kö-portalen. Du kan börja samla poäng från 16 års ålder, men du kan inte skriva kontrakt förrän du har fyllt 18 år.

Du som är intresserad av andra hyresobjekt, lokal eller förråd, ska skapa en intresseanmälan för detta under Kö-portalen.

Kontraktsinnehavaren kan dessutom stå i en särskild kö för parkering (p-plats, carport, garage) kopplad till ditt boende när du är hyresgäst hos oss.

Kö-poäng

Trähusstaden Sverige AB lägenheter tilldelas i huvudsak via kö-poängsprincipen. Det innebär att kunden som har högst kö-poäng och uppfyller Trähusstaden Sverige AB grundkrav får lägenheten.

För varje dag i bostadskön får du en poäng, efter till exempel ett år i kön har du sparat ihop 365 poäng. Det finns inget annat sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annan för att få ett högre saldo. Alltså kan en förälder inte överlåta sina poäng till dennes barn.

Det finns två undantag när poäng kan överlåtas:

 • Vid dödsfall kan kö-poängen överlåtas till make/maka/registrerad sambo
 • Om make/maka/registrerad sambo permanent flyttar till ett vårdboende

I båda fall görs kontroll mot folkbokföringen. Ansökan om övertagande av poäng måste göras inom två år från dödsfallet/flytt till vårdboende.

Har två kunder samma kö-poäng räknas även klockslaget för intresseanmälan. Vid fördelning av nyproducerade lägenheter förbehåller Trähusstaden Sverige AB sig rätten att även tillämpa andra tilldelnings principer.
Trähusstaden Sverige AB har ännu inget bostadsområde som gör avsteg mot ordinarie tilldelningsprincip!

Vid tecknande av avtal för lägenhet hos Trähusstaden Sverige AB nollställs poängsaldot. Poängen nollställs även vid omflyttning inom Trähusstaden Sverige AB. Dina insamlade poäng nollställs inte då du flyttar från Trähusstaden Sverige AB.

2.1 Aktivitetskrav

Som sökande måste du logga in på ditt konto i Kö-portalen minst en gång varje sexmånadersperiod.

Du kommer automatiskt att få ett påminnelsemail efter 5 månader, som påminner dig om att logga in. Loggar du ej in inom den angivna tiden så raderas ditt konto automatiskt, och går ej att återställa. Du behöver då skapa ett nytt konto för att börja samla köpoäng igen.

Hur bokar jag lediga hyresobjekt?

När du samlar köpoäng kan du anmäla dig på de lediga objekt som annonseras på hemsidan och länkade sidor. Du gör detta på hemsidan under sök ledigt.

En uppsagd lägenhet finns tillgänglig för bokning i minst 8 dagar. Om du bevakar hemsidan en gång per vecka missar du därför inga möjliga objekt.

Du kan boka intresse för max 3 lägenheter/lägenhetstyper samtidigt, så tänk noga igenom vilka lägenheter du verkligen är intresserad av.

Kö-poängen för att få en lägenhet beror på vilka som bokar sig på just den lägenheten och bokningar tillkommer under hela bokningstiden. Detta innebär att du kan få olika placeringar på olika lägenheter.

Det datum för tillträde som anges i lägenhetsinformationen motsvarar den avflyttande hyresgästens uppsägningstid. Ibland önskar denne komma ur kontraktet i förtid och då anges dessutom ett tidigare datum som lägenheten eventuellt kan bli ledig. Detta är dock endast möjligt om den inflyttande hyresgästen önskar ett tidigare tillträdesdatum.

Vem får lägenheten?

När bokningstiden för en lägenhet är över tas den bort från hemsidan. Då är de som anmält intresse för den lägenheten sorterade efter kö-plats. De fem första i denna lista, som också uppfyller Trähusstaden Sverige AB grundkrav, får då inom några dagar ett erbjudande på den aktuella lägenheten. Detta innebär att de erbjuds att titta på lägenheten och ombeds att lämna svar inom angiven tid.

Normalt visas lägenheten av den avflyttande hyresgästen. Det är viktigt att snarast möjligt kontakta denne för att bestämma tid för visning och svara ja eller nej före sista svarsdagen. Kontaktuppgifter finns i erbjudandet. Dock kan det förekomma att visning inte är genomförbar. Den med bäst kö-plats som svarar ja inom angiven tid får lägenheten.
Det enklaste sättet att tacka ja eller nej är att göra det via erbjudandet du fått. Du som inte använder internet kan lämna svaret per telefon.

Om samtliga fem som fått erbjudande i första omgången tackar nej skickas nya erbjudanden ut till ytterligare fem personer. Detta inträffar sällan men kan innebära att ett erbjudande dyker upp flera veckor efter sista bokningsdagen.

I normalfallet får du endast ett erbjudande i taget även om du anmält intresse för flera lägenheter. Detta är ytterligare ett skäl att noga tänka igenom vilka objekt du bokar dig på. Du kan dock tacka nej hur många gånger som helst utan att det påverkar din kötid.

Ett uteblivet svar räknas som ett nej. Notera dock att du måste svara inom angiven svarstid även om du tänkt tacka nej. Om du vid tre tillfällen inte svarar behåller du i och för sig din kötid men du riskerar att bli avstängd från möjligheten att anmäla intresse för nya lägenheter under 6 månader. Vi har denna regel för att genomföra uthyrningsprocessen så snabbt som möjligt och därmed minska risken för en eller flera dubbla hyror för kommande hyresgäst.

Har vi kommit överens om att skriva kontrakt, men du väljer att avstå kontraktsskrivning nollställs dina kö-poäng och du blir avstängd från att anmäla intresse för nya lägenheter i sex månader.

Trähusstaden Sverige AB grundkrav för att få hyra lägenhet

För att få hyra lägenhet hos Trähusstaden Sverige AB måste du uppfylla våra grundkrav:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du uppfyller Trähusstaden Sverige AB krav för skulder och betalningsanmärkningar
 • Du uppfyller Trähusstaden Sverige AB inkomstkrav
 • Du har inte misskött din relation med Trähusstaden Sverige AB
 • Vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser

Uppfyller du inte dessa krav kan du inte få en lägenhet hos Trähusstaden Sverige AB. Trähusstaden Sverige AB förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

5.1 Skulder och betalningsanmärkningar

Innan vi skickar ut ett erbjudande gör vi en kreditupplysning. Visar kreditupplysningen att du har förfallna skulder kommer du inte att erbjudas lägenhet.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Trähusstaden Sverige AB mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Trähusstaden Sverige AB som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

5.2 Krav på inkomstnivå

Trähusstaden Sverige AB vill att du som hyresgäst ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där du får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på din inkomst i förhållande till hyran på den lägenhet du är intresserad av. Är ni två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

5.3 Godkända inkomstslag

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Kommun.
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

5.4 Referenser

Sökande får inte ha negativa boendereferenser. Referenser gäller i två år. Är referenserna från Trähusstaden Sverige AB måste du kunna uppvisa goda referenser från ny hyresvärd under minst två år.

Spärrar

Trähusstaden Sverige AB spärrar tillfälligt möjligheten att göra intresseanmälan om:

 • Vi kommit överens om att skriva kontrakt, men du väljer att avstå kontraktsskrivning. Då nollställs dina kö-poäng och du kan bli avstängd från att anmäla intresse för nya lägenheter i sex månader.
 • Du skrivit kontrakt med Trähusstaden Sverige AB. Då spärrar vi din möjlighet att lägga nya intresseanmälningar i sex månader.
 • Du redan har tre aktuella intresseanmälningar för lägenhet samtidigt. Spärren plockas bort om du avanmäler intresse.
 • Du vid tre tillfällen låter bli att svara blir du spärrad från möjligheten att anmäla intresse på nya lägenheter under 6 månader.
 • Du har obetalda hyror eller betalningsanmärkningar.
 • Du fått en störningsanmärkning hos oss.

Avtalsparter

På hyresavtal hos Trähusstaden Sverige AB skrivs avtalet med den som fått kontraktet via sina poäng i bostadskön.

Särskild hänsyn

Trähusstaden Sverige AB lägenheter tilldelas i huvudsak via kö-poängsprincipen. Det innebär att av de som anmält intresse för respektive lägenhet är det hen som har högst kö-poäng och uppfyller Trähusstaden Sverige AB grundkrav som får lägenheten.

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • Medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Trähusstaden Sverige AB.
 • Företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • Kategoriboenden med särskilda regler.

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet hos Trähusstaden Sverige AB i andra hand krävs att du har ett beaktansvärt skäl, såsom:

 • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs. Orten bör ej ligga inom normalt pendlingsavstånd det vill säga restid över 1,5 timme enkel resa/dag eller ca 10 mil enkel resa/dag). Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst två år.
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill prov bo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska prov bo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.
 • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Du måste kunna visa kopia på biljett. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst två år.
 • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Du måste kunna visa läkarintyg. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.
 • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns att hämta på Trähusstaden Sverige AB:s hemsida. Ansökan beviljas normalt sex månader eller ett år i taget. Därefter kan man ansöka om förlängning.

Skriftligt godkännande krävs från Trähusstaden Sverige AB för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Handläggningstiden är normalt cirka tre veckor.

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot Trähusstaden Sverige AB vid utebliven hyresbetalning, störning och uppkomna skador i lägenheten.

En andrahandshyresgäst kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand.

Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan Trähusstaden Sverige AB tillstånd, riskerar du att lägenheten blir uppsagd. Om så sker spärras du för misskött relation hos Trähusstaden Sverige AB tills du kan uppvisa goda boendereferenser omfattande minst två år. Du kan också bli skyldig att betala Trähusstaden Sverige AB kostnader för juridiskt biträde samt förlora dina kö-poäng i vår bostadskö.

Överlåtelse

Trähusstaden Sverige AB godkänner som regel inte överlåtelser, förutom vad som anges i Hyreslagen. Kontraktsinnehavaren kan i särskilda fall överlåta kontrakt till make/maka/partner. För att bli godkänd för överlåtelse krävs att du och din partner levt under äktenskapslika förhållanden och varit folkbokförda på samma adress i tre år. Den nya avtalsparten måste uppfylla Trähusstaden Sverige AB grundkrav.

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstid för en lägenhet är tre hela månader och räknas alltid per den sista i månaden. Uppsägningarna ska vara Trähusstaden Sverige AB tillhanda senast den sista dagen i månaden.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad och kan bara sägas upp av dödsbodelägare och dödsfallsintyg från Skatteverket eller begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid.

Uppsägning sker alltid skriftligt på gällande hyresavtal eller särskild uppsägningsblankett.