Om Trähusstaden

Trähusstaden Sverige AB är ett bostadsbolag med säte i Götene och med en målsättning om att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder bestående av hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Uttalat mål är att bygga 300 nya hyreslägenheter de närmaste 5 åren.
Ägarna till Trähusstaden Sverige AB är G&K Blanks Fastigheter AB och Götenehus Group AB.

Trähusstaden lägger fokus på att bygga bostadsområden med de tre hållbarhetsfaktorerna i fokus.

  • Socialt. Genom att bland annat skapa den naturliga mötesplatsen inom bostadsområdet så att hyresgästerna pratar med varandra och inte om varandra.
  • Ekologiskt. Genom att jobba med klimatvänligt material såsom trä mm. och att minimera behovet av köpt energi.
  • Ekonomiskt. Genom att eftersträva om ett prisvärt boende, vilket skall minimera omflyttning och på så vis ett minskat slitage. En god fastighetsekonomi är hållbart.

Trähusstadens äger idag 2 st bostadsområden; Parasollen och Staketet 1, vilka ligger i Skövdes Trädgårdsstaden. Pågående produktion av nya bostäder pågår i Sylörten 1, Askeslätt Lidköping.