Frågor och svar

Söker du manualer för vitvaror? Klicka här →

A

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.


Akuta fel

Har du akuta fel i lägenheten som inte kan vänta till ordinarie arbetstid kan du kontakta vårt journummer på telefon 0500-79 27 60. Hit ringer du när växeln är stängd även när det rör till exempel störande grannar, hissfel eller att du låst dig ute. OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren. Vid akuta problem under dagtid kontaktar du i första hand Kundtjänst på tel. 010-456 44 80.


Andrahandsuthyrning

Om du ska arbeta eller studera på annan ort eller provbo ihop med någon annan, men inte vill säga upp din bostad, finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. Detta måste du ansöka om och det skall godkännas av Trähusstaden. Ansökningsblankett finns att ladda ned från Hyresgästföreningen.se.

För att hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex månader innan du ansöker om en andrahandsuthyrning.

En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att bostaden sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet. Har du frågor om andrahandsuthyrning kontakta Kundtjänst.

Autogiro

Vi erbjuder i dagsläget inte betalning av faktura via autogiro. Du får din hyresavisering via e-faktura (du ansöker själv om detta via din bank), e-post eller post. Har du tappat bort din avi hittar du den även på via hyresgästportalen.

Avhysning/vräkning

Att avhysa (vräka) en hyresgäst är sista utvägen när en hyresgäst misskött sig grovt, oftast under en längre period. En avhysning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot reglerna den förbundit sig till i sitt kontrakt (hyresavtal).

Avtal

Ditt hyresavtal (hyreskontrakt) är ett juridiskt bindande avtal som du tecknar med Trähusstaden. På avtalets baksida står utförlig information om avtalets innehåll och vad du som hyresgäst och Trähusstaden som hyresvärd förbinder sig till. Läs noga igenom avtalet innan du skriver under det.

B

Badrumsskåp

Hyresgäst kan på egen bekostnad få sätta upp skåp ovan tvättbänk med ett maxdjup om 40 cm. Skåpen tillfaller lägenheten efter utfört montage och får inte tas bort vid eventuell avflyttning. Skåp inklusive luckor skall vara likvärdiga lägenhetens övriga standardskåp.

Balkong

De flesta av Trähusstadens lägenheter har balkong. Storleken på balkongerna varierar i de olika områdena. De allra flesta ser balkongen som ett mervärde på lägenheten som skapar extra trivsel. Tänk bara på att även grannarna vill känna trivsel. Av hänsyn till dem så är det inte tillåtet att t ex skaka mattor från balkongen. På balkonger är det av säkerhetsskäl endast tillåtet att använda elektrisk grill. Att grilla med öppen låga, till exempel gasol, kol eller briketter är absolut förbjudet. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket.

Besiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. För tidsbokning ringer du vår Kundtjänst på tel 010-456 44 80. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att antingen åtgärda skadan eller betala vad det kostar att återställa. Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du även för detta.

Bilplats

På de flesta av våra områden har vi parkering eller garage. I övrigt är policyn att du hyr bilplats i området du bor i. Kontakta vår uthyrning via e-post info@trahusstaden.se om du är intresserad av att hyra garage eller parkering.

Bilfria innergårdar

För trivseln och säkerhetens skull har Trähusstaden bilfria innergårdar. Det innebär att du endast vid flytt eller av− och pålastning får köra in på gården. Vi ber dig att när du gör det tänka på att det är mycket barn som rör sig på områdena så att du är uppmärksam och kör sakta. Parkering på innergårdarna är inte tillåtet.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i bostadsområdet.

Bilpool

Istället för en fast bilpool kan Trähusstaden i framtiden erbjuda dig som hyresgäst en enkel och smidig hyrbilslösning. Vi arbetar med att ta fram denna tjänst för våra hyresgäster.

Bostadskö

För att göra det enkelt och rättvist har Trähusstaden ett system som fördelar bostäder och fordonsplatser efter köpoäng. Du får en poäng för varje dag du stått registrerad som sökande:
1 dag = 1 poäng, 1 vecka = 7 poäng, 1 år = 365 poäng osv.
Gör man en intresseanmälan på en ledig bostad och är bland de som har högst köpoäng (längst registreringstid) erbjuds man visning. Den med högst poäng, som tackar ja, blir först erbjuden kontrakt. Läs mer om vårt kösystem här.

Brand

Ring 112! Vid brand i fastigheten ska du aldrig använda hissen. Om det inte är hos dig det brinner stanna kvar i din lägenhet med stängd dörr. Larma brandkåren på 112. Uppmärksamma brandkåren på att ni finns i lägenheten genom att t ex tända lampor och vinka i fönstren.

Brandfarliga produkter

För hantering eller förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen i vissa fall tillstånd.

Brandsläckare

En pulverbrandsläckare kan du köpa i välsorterade butiker och förvara hemma. Skaka om den emellanåt så att pulvret i tuben rörs om. Pulverbrandsläckare kan användas till både el− och textilbränder. Vid nästan alla gemensamma tvättstugor finns det en brandsläckare. Se efter vart den är placerad.

Brandvarnare

I Trähusstaden lägenheter finns brandvarnare i taket. Kontrollera, genom att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte tagit slut. Kom ihåg att brandvarnare räddar liv. Saknas den eller inte verkar fungera kontaktar du din kvartersvärd. Lägg in påminnelse om att få ett SMS när det är dags att testa din brandvarnare här.

Bredband

Alla Trähusstaden hyresgäster har tillgång till bredband från flera olika tjänsteleverantörer via Telia Öppen Fiber i lägenheten. Gå in på www.bredbandswebben.se och skriv in din adress så ser du vilka leverantörer du kan välja bland.

Byta bostad

Generellt gäller det att du måste bo minst ett år innan du kan byta till ny bostad. Vid intern flytt görs en förbesiktning av nuvarande lägenhet och vi kontrollerar att du har skött dina hyresinbetalningar samt boendet i övrigt.

C

Cykel

Cyklar ska förvaras i cykelställ eller i cykelförråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar aldrig förvaras i trapphuset eller i källargångar.

Cykelförråd

Cykelförråd finns i flera områden. Kontakta vår Kundtjänst för mer information hur det ser ut i ditt område.

D

Diskmaskin

Kök är förberedda för att montera in egen diskmaskin. Befintligt köksskåp demonteras och ställs i lägenhetsförråd och skall återmonteras vid ev. avflyttning. Observera att diskmaskin skall stå på ett särskilt läckageskydd. Som en del av det egna arbetet vid diskmaskinsmontage skall ett ångskydd monteras under diskbänkskant för att skydda diskbänken från risk att svälla. Denna aluminiumremsa ingår normalt sett vid diskmaskinsleverans, alternativt att man införskaffar på egen hand. Hyresgästen ansvarar för att diskmaskinen installeras/demonteras fackmannamässigt och står för alla reparationer själv. Vid demontering skall vattenrörets ände proppas/täckas med påskruvat lock i metall.

Djur

Husdjur är tillåtna i Trähusstaden lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl a ormar och andra reptiler. Se även ordningsreglerna på baksidan av ditt hyresavtal.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.


Dörrautomatik

Alla dörrar till trapphusen är försedda med dörrautomatik. Som regel ska driftsättaren stå på läge I, men ibland kan det vara nödvändigt att behöva ställa upp dörren vid t.ex. in/utflyttning eller transportering av större objekt. Då kan man temporärt ändra dörrläget med en enkel knapptryckning på driftsättaren som finns ovanför dörren på insidan av varje trapphusingång. Tänk på att aldrig ”tvinga” upp dörren med hjälp av olika föremål då detta skadar dörrautomatiken.

Om dörren fungerar ordentligt lyser ledlampan med ett FAST GRÖNT SKEN.

Hur man sätter dörren i automatiskt eller semiautomatiskt läge (normalt läge):
Flytta driftsättaren till läge I → Ledlampan lyser GRÖNT

Hur man sätter dörren i uppställt läge:
Flytta driftsättaren till läge II → Ledlampan lyser ORANGE

Hur man sätter dörren i manuellt läge (endast för temporärt bruk):
Flytta driftsättaren till läge 0 → Ledlampan släckt

E

El

Hyresgästen betalar själv för hushållselen efter den egna förbrukningen. Läs gärna informationsbladet ”Spara el i vardagen”.

Elarbete

Det är absolut förbjudet att göra egna elinstallationer eller göra egna kopplingar i fastigheten. Detta kan vara direkt livsfarligt för såväl dig som hyresgäst och för andra boende i fastigheten. Allt elarbete måste skötas av elektriker!

Element

I Trähusstaden fastigheter finns både elelement och vattenelement där du själv kan reglera värmen. Tänk på att ett elelement aldrig får övertäckas då risken finns för brand.

Elfel

Har du farliga kontakter eller andra elfel ska du kontakta Trähusstaden snarast. Har strömmen gått där du bor? Om det är efter Trähusstaden öppettider kontakta ditt nätbolag eller Fastighetsjouren på telefon 0500-79 27 60.

Energispartips

Information om hur du kan spara energi i hemmet hittar du på Energitips på allmännyttan.se. Kortfattad informion finner du i informationsbladet ”Spara el i vardagen”. Vill du läsa mer om vårt miljöarbete, läs vår Miljöpolicy.

F

Felanmälan

Felanmälan görs till Trähusstaden Kundtjänst. Vid akuta fel, efter Trähusstaden öppettider, kan du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0500-79 27 60.

När du loggar in som hyresgäst på ”Mina Sidor” finns funktionen att göra en felanmälan direkt via hemsidan.

OBS! glöm inte att välja under ”nyckelhantering” om Trähusstaden får lov att gå in med nyckel (nyckel i tub) om du inte är hemma samt att du är noggrann med att skriva rätt telefonnummer så att Trähusstaden kan komma i kontakt med dig.

Klicka här för att komma till Felanmälan.

Fest

Självklart får våra hyresgäster ha fest någon gång ibland. Men som hyresgäst i ett flerfamiljshus är du skyldig att ta hänsyn till dina grannar och inte störa. Meddela gärna dina grannar i god tid innan du ska ha fest. Visa hänsyn för de övriga hyresgästerna runtomkring.

Tänk på att om störningsjouren kommer för att du stört dina grannar så kan du debiteras 500 kr/gång – om störningsjouren gjort bedömningen att oljuden är så pass kraftiga att de är störande. Trähusstaden kommer även att kontakta dig för samtal kring dina störningar och vilka skyldigheter och rättigheter du har. Kraftiga och upprepade störningar kan faktiskt leda till vräkning.

Flytt

Flytt görs normalt vid ett månadsskifte, tre månader efter uppsägningen.

Lägenheten ska vara tömd och städad och nycklarna inlämnade till kontoret/kvartersvärd senast kl. 11 den första vardagen i månaden du flyttar. Går ditt kontrakt ut den 30 juni har du alltså fram till klockan 11 den 1 juli på dig att flytta.

Kontakta Trähusstaden uthyrning för att få mer information kring flytten.

Flyttstädning

När man flyttar ut ifrån en lägenhet är det viktigt att hela lägenheten, inklusive skåp, på, och runt spis, ugn, toaletter, bakom element, lister, golv, badrumsväggar, ja allt är noggrant städat.

Fläkt

Fläkten ovanför spisen är en viktig del av ventilationssystemet i din lägenhet. Rengör filtret i fläktkåpan (där det finns) minst en gång i månaden genom att diska det i varmt vatten och i milt miljövänligt diskmedel. Kom ihåg att ventilen i bad, dusch och wc också ska rengöras med jämna mellanrum. Denna ventil ska inte plockas ner utan rengöras på plats då den är injusterad för rätt flöde.

Folkbokföring

Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.

Fordonsplats

I de allra flesta av våra områden finns p−platser eller garage att hyra. Du hittar bokningsbara fordonsplatser under Sök bostad/fordonsplats i menyn till vänster.

På den p−plats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.

Fågelmatning

Hur gulliga och frusna småfåglarna än må vara så är det inte tillåtet att mata dem från balkongen/uteplatsen. Anledningen är att fågelmaten drar till sig andra skadedjur som t ex råttor och möss.

Naturligtvis får du mata fåglarna − men gör det i en skogsdunge en bit ifrån bostadsområdet.

Förråd

I de flesta av Trähusstaden fastigheter finns ett vinds− eller källarförråd för hyresgästerna att nyttja. Oftast krävs det eget hänglås och nyckel. I vissa områden finns även lite större förrådslokaler som hyresgästerna har möjlighet att hyra. Tänk på att låsa ditt förråd även om det inte nyttjas så slipper du obehöriga gäster i ditt förråd.

G

Golv

Som hyresgäst får du välja golv ur vårt standardsortiment då din lägenhet ska renoveras. Normalt väljs plastmatta men i vissa utrymmen kan du välja parkett.

Grillning

Att grilla på sommaren är alltid trevligt men tänk på att grilla så att os och rök inte stör grannarna. Om du bor på markplan med egen uteplats är det tills vidare tillåtet att grilla med gasol- och kolgrill. Men tänk då på att placera grillen så långt bort från huset som möjligt, så att röken inte kommer in i ventilationssystemet. På balkonger är det av säkerhetsskäl endast tillåtet att använda elektrisk grill. Att grilla med öppen låga, till exempel gasol, kol eller briketter är absolut förbjudet.

Grovsopor

På kommunens återvinningsstationer finns möjlighet att kasta bland annat tidningar, pappersförpackningar, hårdplast, metall och glas. Större grovsopor måste köras till återvinningscentral.

Gräsmatta

I de allra flesta bostadsområden är det Trähusstadens kvartersvärdar som tar hand om gräsmattorna och ser till att ni som hyresgäster har det snyggt och trivsamt hos oss. Undantaget är marklägenheter med egen trädgård där man själv ansvarar för gräsmattan.

H

Hemförsäkring

Ditt boende försäkrar du själv. Om olyckan är framme är det viktigt att du har en hemförsäkring.

Händer något i fastigheten som du är vållande till blir du ersättningsskyldig. Ofta handlar det om höga belopp och vi rekommenderar därför alla våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring som täcker upp för skadebeloppet.

De allra flesta försäkringsbolag tar ut en summa i självrisk. Självrisken är fast och brukar vara liten i förhållande till totalbeloppet.

Till dig som bor i Trähusstaden finns en smart och enkel hemförsäkring hos Gofido. Klicka här för mer information.

Klicka här för att komma till Gofido

Hiss

Vissa av våra fastigheter har hiss. För fel på hissen under dagtid kontaktar du din kvartersvärd. Utanför ordinarie arbetstid ringer du Trähusstaden fastighetsjour på telefon 0500-79 27 60.

Husdjur

Husdjur är tillåtna i Trähusstaden lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl a ormar och andra reptiler. Se även ordningsreglerna på baksidan av ditt hyresavtal.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

Hyllor/tavlor

Det är tillåtet att sätta upp hyllor och tavlor på väggarna. Du måste vara medveten om att om det är fula märken kan du bli skyldig att återställa väggarna alternativt betala för att låta Trähusstaden utföra jobbet den dagen du flyttar.

Hyra

Hyran baseras på lägenhetens storlek och standard. Hyran betalas i förskott, vilket betyder att den ska vara inbetald till Trähusstaden bankgiro sista vardagen före den månad som den avser. Det betyder att hyran för april ska vara betald sista vardagen i mars. Skulle du få problem att betala hyran i tid måste du ta kontakt med oss innan förfallodagen så vi kan komma överens om en lösning.

Hyresavi

Vi skickar hyresavier en gång per kvartal. Du får din hyresavisering via e-faktura (du ansöker själv om detta via din bank), e-post eller post. Har du tappat bort din avi hittar du den även på via hyresgästportalen.

OBS! Tänk på att det bara är kontraktsinnehavaren som vi lämnar aviuppgifter till, därför kräver vi alltid att du legitimerar dig. Detta är för våra hyresgästers säkerhet. Avtalet med dess uppgifter är juridiska handlingar och får därför endast lämnas ut till den som står för kontraktet.

I

ID (Legitimation)

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid ID/legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.

Vi lämnar inte ut information till dina närstående, t ex make/maka, barn, syskon eller föräldrar – såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar. När du skriver på kontrakt eller säger upp det måste du också visa ID/legitimation för att styrka att du är du.

Inkasso

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra. Ring Trähusstaden som tipsar om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir.

J

Julgran

Julgran är tillåtet att ha även på balkongen/uteplatsen. Tänk bara på att ha ljus för utomhusbelysning och att den är ansluten till ett jordat uttag. När julen är över kastar du granen på återvinningsstation.

Jordfelsbrytare

Vissa lägenheter är utrustade med jordfelsbrytare som direkt bryter strömmen om något skulle gå fel eller är trasigt på elektrisk utrustning. Jordfelsbrytaren är placerad i eller vid proppskåpet. Om den löser ut, tänk på vad det kan vara för utrustning (ex brödrost, vattenkokare etc) som orsakat detta. Dra ur sladden och återställ jordfelsbrytaren.

K

Kallhyra

I några av våra fastigheter har vi kallhyra. Där betalar hyresgästen själv för värme, vatten och hushållsel som man förbrukar.

Kokvrå

I en kokvrå är utrymmet mindre än ett kök. Ibland får inte ett matbord med stolar plats. I en kokvrå kan också spisen vara mindre än normalstandarden. Kokvrå är vanligt i främst 1-rumslägenheter.

Krav

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra i livet. Ring Trähusstaden som tipsar om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir.

Kvarterslokaler

Behöver du plats för många gäster vid någon tillställning så finns det kvarterslokaler i vissa av våra områden för uthyrning. Gemensamt för dessa lokaler är att de har samlingsrum, toalett, pentry med spis, kyl och frys.

För att boka lokalen kontaktar du oss.

Kvartersvärdar

Varje område eller kvarter har sin egen kvartersvärd. De arbetar med att ta hand om fastigheten och gården där du bor. De sköter mindre servicearbeten i fastigheten, rabatter, snöröjning, gräsklippning och mycket mer. Oftast är kvartersvärden den person från Trähusstaden som du som hyresgäst mest träffar på och kanske den det känns mest naturligt för dig att prata med. Inte minst barnen brukar vara fascinerade följeslagare till våra kvartersvärdar.

Källare

Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet. Skulle olyckan vara framme, tex vattenläckage, så är risken stor att dina saker blir förstörda.

L

Lägenhetsavtal

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.

Vi lämnar inte ut information till dina närstående, t ex make/maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar.

När du skriver på kontrakt eller säger upp det måste du också visa legitimation för att styrka att du är du.

Lägenhetsnummer/produktnummer

På ditt hyreskontrakt står ett produktnummer angivet. Siffrorna anger vilket område, hus, uppgång och lägenhet du bor i. Detta produktnummer använder du i kontakt med Trähusstaden och när du beställer bredband via fiber till din lägenhet.

Det nummer lantmäteriet har som beteckning på din lägenhet finns angivet på de kontrakt som tecknats det senaste året vid rubriken ”Lägenhetsnummer”. När du byter adress är det Lantmäteriets lägenhetsnummer som Skatteverket efterfrågar.

Lokaler

Trähusstaden har i dagsläget inga lokaler för uthyrning.

M

Markis

Det är tillåtet att montera utvald markis enligt nedanstående modell.

Märke: Hard Head
Godkänd färg: Grå
Inköpsställe : Jula

Teknisk information:
• Av vattenavvisande akryl
• Montering: både vägg, innertak
• Av pulverlackad aluminium

Markisen bekostas av hyresgäst och tillfaller fastigheten vid en eventuell avflyttning.

Mattvätt

Mattorna tvättas i särskilda maskiner avsedda för just mattvätt. Om inte tvättmaskin för mattor finns där du bor lämnar hyresgästen in mattan för kemtvätt. Mattan får inte tvättas i vanliga tvättmaskiner eller på golvet i tvättstugan.

N

Nyproduktion

Trähusstaden både förvaltar fastigheter och bygger nya. Den senaste nybyggnationen är Kv. Parasollen i Skövde. Trähusstaden planerar för fler byggnationer i framtiden.

Nycklar

Du hämtar nyckeln till din lägenhet på vårt kontor. Nyckeln kvitteras vid in− och utlämning. Samtliga nycklar ska lämnas in vid flytt.

Nycklar – tappade eller glömda

Under kontorstid kontaktar du vår Kundtjänst. Övriga tider ska du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0500-79 27 60. Fastighetsjouren kan låsa upp dörren under kvällar och helger mot en kostnad som betalas kontant. OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren.

O

Områden

Trähusstaden har bostäder i Skövde. Läs mer om våra områden här.

P

Parabol

Innan parabol eller annan typ av antenn monteras ska hyresgästen ta kontakt med Trähusstaden för att få tillåtelse till uppsättningen. Frågor som rör detta hanteras via Kundtjänst.

Parkering

Trähusstaden har parkeringar eller garage för uthyrning. Du hyr en plats på vår hemsida.

Det är förbjudet att stå parkerad inne på Trähusstaden gårdar, där ska det vara en trygg och säker plats

Pool

Trähusstaden har en policy som innebär förbud mot uppsättande av pool på gräsmatta eller uteplats i våra områden. Det är en stor olycksrisk för boende, främst barn och djur, i området. Det innebär också en stor vattenförbrukning att fylla en pool och skaderisk på fastigheten vid tömning av poolen om detta inte görs rätt.

Förbudet gäller för bassänger/pooler i våra bostadsområden, med undantag för små babypooler. Poolen får max vara 1 meter i diameter och fyllas med högst 10 centimeter vatten. Poolen måste tömmas när den är färdiganvänd så att ingen råkar illa ut. Ett barn vill gärna undersöka sin omgivning. En obevakad pool utgör rena dödsfällan och den största dödsorsaken bland små barn är just drunkningsolyckor.

Porttelefon

Gäller de trappuppgångar som är utrustade med porttelefon. Porttelefonerna är kopplade så att besökare via en knapptryckning kan ringa på din telefon, så att du med en knapptryckning kan öppna porten. Om du önskar stå med i porttelefonens register behöver du meddela oss (lägenhetsnummer, namn och telefonnummer). För att öppna porten trycker du på siffran 5 (fem) i telefonen, under pågående samtal.

Postbox

Postens nya bestämmelser är att det ska finnas postboxar i varje trappuppgång. Nyckel till postboxen får ni vid inflyttning, när ni kvitterar ut övriga nycklar, på kontoret. Postboxen fungerar på samma sätt som en brevlåda och är knuten till din lägenhet. All post, med eventuellt undantag av tidningen, lämnas i din postbox.

Proppskåp

Det finns två olika sorters proppskåp.
Den nyare varianten kräver inte att du byter proppar utan endast att du trycker på strömbrytaren där proppen gått så laddas säkringarna igen och elen fungerar som den ska.

I den äldre varianten är propparna kopplade till rum och apparater. Vanligtvis finns det en lista i anslutning till proppskåpet om vilka säkringar som hör vart. Det är viktigt att du kontrollerar att färg och styrka är korrekt när du byter propp/säkring.

OBS! Vid felaktig hantering kan du få elstötar. Följ därför instruktionerna noga. Är du osäker, be om hjälp.

R

Renovering

Trähusstaden renoverar fastigheter och lägenheter efter underhållsperioder eller vid skador som uppstått. Alla renoveringar görs kontinuerligt med olika tidsintervall beroende på om det t ex rör sig om fasad− eller stamrenovering på fastigheten eller om det rör sig om mindre renoveringar såsom nya kök eller tapeter i lägenheten.

När du som hyresgäst själv orsakat skador − utanför tidsramen för renovering – blir du själv skyldig att återställa alternativt debiteras för att Trähusstaden utför jobbet.

Du som hyresgäst får själv renovera lägenheten – i mindre utsträckning, såsom tapeter, golv, måla, byta handtag till köksskåp etc. Men om Trähusstaden besiktningsman inte godkänner renoveringarna när du flyttar blir du skyldig att återställa lägenheten. Större renoveringar MÅSTE du kontakta Trähusstaden om.

Rökfritt boende

Trähusstaden vill kunna erbjuda alla sina hyresgäster ett hälsosamt boende, och en rökfri boendemiljö. Därför utförs Trähusstadens nyproducerade fastigheter helt rökfria. Det innebär att man som hyresgäst i dessa fastigheter inte tillåts att röka varken på balkong / altan eller inne i bostaden.

S

Sekretess

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.
Vi lämnar inte ut information till dina närstående, t.ex. make/maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet.
Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar.

Serviceanmälan/Felanmälan

Serviceanmälan/Felanmälan görs till Trähusstaden Kundtjänst. Vid akuta fel, efter Trähusstaden öppettider, kan du kontakta Fastighetsjouren på telefon 0500-79 27 60.

När du loggar in som hyresgäst på ”Mina Sidor” finns funktionen att göra en felanmälan direkt via hemsidan.

OBS! glöm inte att välja under ”nyckelhantering” om Trähusstaden får lov att gå in med nyckel (nyckel i tub) om du inte är hemma samt att du är noggrann med att skriva rätt telefonnummer så att Trähusstaden kan komma i kontakt med dig.

Klicka här för att komma till Felanmälan.

Skadedjur

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten är det viktigt att du kontaktar din kvartersvärd omgående. Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad.

Sopor

Det är under inga omständigheter tillåtet att ställa sopor i trapphus eller allmänna utrymmen. Detta av säkerhetsskäl men också av risken för skadedjur och för boendes trivsel.

TILL SOPRUMMET

I Trähusstaden sopstationer får endast hushållssopor slängas.

 • Det gröna kärlet används för hushållssopor (brännbart avfall och restavfall, som inte går att återvinna).
 • Det bruna kärlet används endast för matavfall.

Det är inte tillåtet att ställa någonting på golvet i soprummet, eller på marken utanför.

TILL ÅTERVINNINGSSTATION

Återvinningsbara avfall kan lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Exempel på återvinningsbara material:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Tidningar

GROVSOPOR

Grovsopor hänvisas till lämplig återvinningsanläggning inom kommunen.

Spara el i vardagen

Läs informationsbladet ”Spara el i vardagen”.

Stamrenovering (ROT-renovering)

Stammarna i ett hus behöver bytas efter några årtionden. Ett stambyte innebär att du får en uppfräschning i våtutrymmena, men under tiden kan det innebära lite omak då du inte kan använda kök, toalett, dusch eller avlopp.

En stamrenovering planeras långt i förväg. Hyresgästerna blir därför kontaktade i god tid om när stamrenovering är på gång. Eftersom badrummet inte kan användas under renoveringstiden hänvisas du som hyresgäst till dusch och toalett på gården.

Trähusstaden kan i undantagsfall ordna evakueringsboende under pågående stamrenovering. Detta görs om det finns medicinska, eller andra starka, skäl som gör det svårt eller omöjligt att bo i sin lägenhet under tiden.

Störande grannar

Boende i hyreshus är skyldiga att visa hänsyn mot sina grannar. Om dina grannar bryter mot denna överenskommelse är det viktigt att du kontaktar Trähusstaden Kundtjänst.

Det bästa är om du försöker prata med din granne innan du kontaktar Trähusstaden. I de allra flesta fall så kan man lösa problemet genom ett lugnt samtal hyresgästerna emellan. Det vanligaste är nämligen att grannen är omedveten om att hon/han stör och uppskattar att du meddelar det så att hon/kan förändra det.

Vid akuta störningar efter Trähusstaden öppettider ringer du journumret 0500-79 27 60.

Strömavbrott

Har strömmen gått där du bor? Med stor sannolikhet är det ett fel i elnätet. Om strömavbrottet inträffar efter Trähusstaden öppettider kontaktar du Fastighetsjouren på telefon 0500-79 27 60.

Studsmattor

Studsmattor får du endast ställa ut på den tomt som hör till din bostad (din uteplats), om du har en sådan enligt ditt hyresavtal. Tomten ska också vara inhägnad av staket eller häck. Du är själv ansvarig för om några olyckor skulle ske.
På övriga markytor som Trähusstaden äger är det inte tillåtet att ställa ut några studsmattor.
Anledningen till att Trähusstaden har ovanstående regler är för att vi som markägare är ansvariga för sådant som ställs ut på vår mark, oavsett om det är vi som ställt dit det eller inte. Eftersom vi inte vill att det ska hända några olyckor och inte har möjlighet att bevaka användningen av redskapen så kan vi tyvärr inte ta ansvar för att de finns på vår mark. Om vi påträffar otillåtna studsmattor kommer vi därför att ta hand om dessa och förvara dem i väntan på att ägaren hör av sig.

T

Tagg

De flesta av våra hyresgäster har ”tagg” för att komma in. Taggen fungerar som en elektronisk nyckel och ges endast till hyresgästen. Taggen programmeras för att passa just där hyresgästen har behörighet.

Tapeter

Trähusstaden vill ha neutrala tapeter i bostäderna för att det ska passa så många som möjligt. Som hyresgäst får du välja tapet ur vårt standardsortiment då din lägenhet ska renoveras.

Telefon

De flesta Trähusstaden fastigheter har telefonuttag i sina lägenheter. I nyare fastigheter finns bara IP-telefoni. IP-telefoni är möjligt i alla våra lägenheter där bredband finns framdraget.
Trähusstaden växel har öppet: Måndag-Torsdag: 09.00-15.00, Fredag: 09.00-12.00, Lunchstängt: 12.00-13.00. Telefon till växeln: 010-456 44 80.

Trapphus

Trapphuset är gemensamt för alla boende i uppgången. Eftersom det ofta blir ett eko från trapphus så kan det upplevas störande in i lägenheterna när man vistas här. Därför ska ingen vara i trapphuset längre än nödvändigt och vi ber er att tänka på ljudnivån för att inte skapa onödig irritation hos grannarna.

Det är av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset.

För allas trivsel ska alla hyresgäster ta sitt ansvar att inte skräpa ner i trappuppgången.

Trappstäd

Trähusstaden kvartersvärdar städar trapphus men undantag finns då Trähusstaden anlitar städbolag för att kontinuerligt städa trapphusen. Men för att ha ett trivsamt boende som känns välkomnande och tryggt är det allas ansvar att se till att hålla trapphusen rena från skräp och annat.

TV och bredband

Alla Trähusstaden fastigheter har tillgång till bredband och basutbud på TV:n från flera olika tjänsteleverantörer via Telia Öppen Fiber. Gå in på www.bredbandswebben.se och skriv in din adress för att se vilka leverantörer du kan välja mellan.

Tvättstugor

I alla områden där inte tvättmaskin är standard i bostaden har vi tvättstugor för hyresgästerna i kvarteret. Vissa bokas elektroniskt eller över datorn, medan andra bokar med cylinder. Är du osäker på vart den ligger eller hur du bokar så är du välkommen att kontakta Kundtjänst.

ALLMÄNT

 • Följ noga de bokningsinstruktioner som gäller i tvättstugan. Håll den tvättid du bokat och respektera andras tvättider.
 • Tvättstugan är en service och till för dig som boende. Var rädd om din tvättstuga och låna inte ut den till någon som inte bor i huset.
 • För allas trivsel är det viktigt att lämna tvättstugan ren och snygg efter sig.

NÄR DU TVÄTTAR

 • Var aktsam om maskinerna. För att undvika skador på tvättmaskinen och onödiga driftstopp använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH. Mattor och skor får inte tvättas i de vanliga tvättmaskinerna eftersom de förstör trummorna. Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.
 • Var rädd om vår miljö och din tvätt. Använd gärna miljömärkt tvättmedel och överdosera inte.
 • Tvättstugan är till för alla hyresgäster. Visa hänsyn genom att inte röka och genom att lämna husdjur utanför så kan alla, även de med allergier, använda tvättstugan.

FEL I TVÄTTSTUGAN

 • Ibland uppstår fel eller skador i tvättstugan. Anmäl felet så snart som möjligt till din fastighetsvärd via hyresgästportalen på https://hem.dinhyresvard.se/ Sätt gärna en lapp på den maskin som du har felanmält, så att nästa person vet att den är trasig – men felanmäld.

Det är viktigt att tvättstugan är ren och fräsch. Det är du som hyresgäst som ska lämna tvättstugan städad efter varje pass. Tänk på att:

Tvättmaskinen

● Torka av ovansidan och inuti tvättmaskinen med en trasa.

● Rengör tvättmedelsfacken så inget tvättmedel finns kvar.

● Öppna luckan till tömd maskin.

Torkskåp/torkrum

● Rengör filter och golv.

● Öppna luckan till skåpet och eventuella dörrar.

Tvättstugan

● Sopa och våttorka golven.

● Torka av alla avställningsytor.

● Stäng alla fönster.

Torktumlare

● Rengör ovansidan på torktumlaren med en trasa.

● Rengör filtret och ta bort allt ludd och smuts från torktumlaren.

● Öppna luckan till tömd maskin.

Din tvättstuga

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme där alla ska trivas och kunna tvätta på ett bra sätt. Därför är det extra viktigt att följa rutiner för tvättider och andra allmänna trivselregler som din hyresvärd meddelat.

U

Uppsägning

Uppsägningen ska ske skriftligt och mot uppvisande av legitimation. Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta.
Eftersom ditt kontrakt är en juridisk handling kan vi inte ta emot uppsägningar via telefon. Du är välkommen att antingen skicka in ditt kontrakt signerat för uppsägning eller besöka oss på kontoret för att göra uppsägningen på plats. Vi tar även emot uppsägningar via epost – under förutsättning att du lämnat fullständiga uppgifter samt ett telefonnummer vi kan nå dig på. Om du sagt upp din lägenhet via epost eller brev så skickar vi en bekräftelse på uppsägningen hem till dig för att du ska veta att vi tagit emot den och registrerat den, men också som en säkerhet för dig. Vid dödsfall kan uppsägningen göras av person som ingår i dödsboet. Papper på detta får du av begravningsbyrån eller Skatteverket.

Uppsägningstid

Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta. Ex: om du vill flytta 1 maj ska uppsägningen göras skriftligt senast 31 januari.
Du är alltid bunden till kontraktet under din uppsägningstid. Har du lämnat uppgift att du önskar lämna lägenheten tidigare och den mest högst köpoäng som tackat ja är beredd att flytta in före din uppsägningstid är slut så kontaktar vi dig alltid för att godkänna att bryta kontraktet tidigare. Trähusstaden bryter inte kontrakt tidigare utan att du blivit tillfrågad.

Utelåst

Om du låst dig ute ska du under kontorstid kontakta vår Kundtjänst. När Trähusstaden har stängt ringer du journummer 0500-79 27 60 som kan låsa upp för dig mot en avgift.
OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren.

Uteplats

Vissa av Trähusstaden fastigheter har uteplatser med små trädgårdar. De lägenheter eller radhus som har detta brukar vara väldigt eftertraktade och det är oftast ganska lång kö till dem. Uteplatserna kan variera från bara en altan till en egen liten trädgård. För den som tycker om trädgårdssysslor är uteplats perfekt eftersom du själv ansvarar för att hålla uteplatsen välskött.

Staket/insynsskydd:

Gällande den plattbelagda uteplatsen samt gräsytan vid sidan om plattbeläggningen i direkt anslutning till lägenhetengäller följande förhållningsregler; vill man sätta upp staket/insynsskydd så är det tillåtet att på egen bekostnad låta uppföra detta under förutsättning att det görs fackmannamässigt.

Det skall vara tryckt/impregnerat omålat virke och höjden skall inte överskrida befintligt vitt staket, som finns uppsatt på vissa uteplatser.

Väljer man att hägna in anvisad gräsyta så förutsätts det att man sköter grönytan innanför.

Vid eventuell avflyttning tillfaller staketet/insynsskyddet fastigheten. Om man önskar ta med sig sitt staket/insynsskydd vid en eventuell avflyttning skall lägenheten och uteplatsen återställas till ursprungligt skick och avsynas vid avflyttningsbesiktning. Vid ej godkänd återställning kan hyresgästen bli återbetalningsskyldig.

Uthyrning och Policy

Hos Trähusstaden är alla välkomna att söka ett nytt hem. Alla ska ha möjlighet att hyra en bostad hos oss. Tillsammans med de boende ska vi skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden och vi ska verka för en positiv utveckling av bostadsområdet. Läs mer om uthyrningsregler.

För att göra det enkelt och rättvist har Trähusstaden ett system som ger ”köpoäng”. Poängen grundar sig på antal dagar du stått registrerad som sökande:

1 dag = 1 poäng

1 vecka = 7 poäng

1 år = 365 poäng osv.

Den/de intresseanmälda på aktuell lägenhet med högst köpoäng (längst registreringstid) blir erbjudna visning på lägenheten. Den med högst poäng av dessa blir först erbjuden kontrakt. Om denne tackar nej erbjuds kontraktet till den som därefter har högst köpoäng.

OBS! Glöm inte att du som är registrerad som sökande måste uppdatera din intresseanmälan minst var 6:e månad för att inte automatiskt bli avregistrerad ur kön.

V

Vatten

Anmäl ALLTID en droppande kran, rinnande toalett eller om du har någon vattenläcka till oss. Klicka här för att komma till Felanmälan.


Varmvattenförbrukning

Kostnad för varmvatten ingår inte i hyran utan betalas av hyresgästen genom individuell mätning och debitering (IMD). Detta innebär att kostnaden för varmvatten betalas enligt beräknad genomsnittsförbrukning och justeras årligen i efterhand. Hyresgästen ansvarar för att hyresvärden efter anmodan får årlig uppgift om mätarställning som skickas till en central databas, normalt under november månad. Vid avflyttning läses mätaren av och debiteras via separat faktura efter avflyttning.

Vitvaror

Manualer finner du här.

Vräkning

Att vräka (avhysa) en hyresgäst är en absolut sista utväg när en hyresgäst misskött sig grovt och ofta under en längre period. Trähusstaden vill alltid ha en kommunikation med hyresgästen innan för att nå en lösning.

En vräkning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot kontraktsreglerna den förbundit sig till.

Värme

Trähusstaden skall se till att temperaturen i din lägenhet är 20 grader vintertid. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål.

Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när det är 20 grader i rummet. Är inomhustemperaturen lägre än 20 grader, kontrollera först hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet.

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer din kvartersvärd och mäter temperaturen i din lägenhet.

Ö

Öppettider

Telefon: 010-456 44 80

Öppettider:

Måndag, onsdag & fredag: 09-11