Vi bygger hyreslägenheter i Skövde

Inflyttning 1 september 2019
Läs mer här →

Vi bygger hyreslägenheter i Skövde

Inflyttning 1 september 2019
Läs mer här →

Trähusstaden lägger fokus på att bygga bostadsområden med de tre hållbarhetsfaktorerna i fokus.

Socialt. Genom att bland annat skapa naturliga mötesplatser inom våra bostadsområden för att skapa varmare miljö.

Ekologiskt. Vi arbetar med klimatvänliga material och att minimera behovet av köpt energi.

Ekonomiskt. Genom att arbeta socialt och ekologiskt uppnår vi ett prisvärt boende, en god och hållbar ekonomi är bra för alla!

Info

Alla lägenheter i Drakslätten, Skövde är nu uthyrda
Klicka här för mer information →

 • Energi och klimat

  Vi fokuserar på att bygga energismarta och klimatvänliga bostäder!

  Vi strävar efter att utnyttja egenproducerad energi samt att använda klimatvänliga material våra bostäder.

 • Boendemiljö

  Vi lägger stor vikt i att bygga bostadsområden där en nöjd kund ständigt är i fokus.

  Våra tre viktigaste fokusområden är Hög trivsel, Trygg miljö och Prisvärt boende.

 • Trä

  Att vi på Trähusstaden brinner lite extra för trä kommer knappast som en överraskning.

  Vi vill lägga extra fokus på hållbarhet och de goda möjligheter som trähus ger oss att leverera klimatsmart boende till våra hyresgäster.