Vi bygger hyreslägenheter i Skövde

Inflyttning 1 september 2019
Läs mer här →

Vi bygger hyreslägenheter i Skövde

Inflyttning 1 september 2019
Läs mer här →

Trähusstaden lägger fokus på att bygga bostadsområden med de tre hållbarhetsfaktorerna i fokus.

Socialt. Genom att bland annat skapa naturliga mötesplatser inom våra bostadsområden för att skapa varmare miljö.

Ekologiskt. Vi arbetar med klimatvänliga material och att minimera behovet av köpt energi.

Ekonomiskt. Genom att arbeta socialt och ekologiskt uppnår vi ett prisvärt boende, en god och hållbar ekonomi är bra för alla!

Nyheter

2019-09-05 – Trähusstaden och Mariestads kommun är överens om att bygga flerbostadshus i Sjölyckan.

– Vi börjar med 50-60 lägenheter och räknar med byggstart 2021, säger Per Alexandersson, vd för Trähusstaden. I dagsläget handlar det om villor och bostadsrätter i det nya bostadsområdet Sjölyckan.

→ Läs mer här


Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1.

Kv. Fågelbadet

Trähusstaden Sverige AB avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus.

I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Trähusstaden har även vunnit tilldelning i etapp 2, där projektering redan har påbörjats.

Mer information om Trähusstadens projekt i etapp 2 och 3 publiceras under hösten.

Info

Köanmälan till Drakslätten, Skövde
Klicka här för mer information →

 • Energi och klimat

  Vi fokuserar på att bygga energismarta och klimatvänliga bostäder!

  Vi strävar efter att utnyttja egenproducerad energi samt att använda klimatvänliga material våra bostäder.

 • Boendemiljö

  Vi lägger stor vikt i att bygga bostadsområden där en nöjd kund ständigt är i fokus.

  Våra tre viktigaste fokusområden är Hög trivsel, Trygg miljö och Prisvärt boende.

 • Trä

  Att vi på Trähusstaden brinner lite extra för trä kommer knappast som en överraskning.

  Vi vill lägga extra fokus på hållbarhet och de goda möjligheter som trähus ger oss att leverera klimatsmart boende till våra hyresgäster.