BOKNING AV GEMENSAMHETSLOKAL OCH ÖVERNATTNINGSLÄGENHET

Nu kan du som hyresgäst i kv. Staketet och kv. Parasollen boka gemensamhetslokalen och övernattningslägenheten som finns placerade i byggnaden mitt på gården i kv. Staketet.

Viktig information – Användaruppgifter

Första gången du vill boka behöver du kontakta oss via e-post: info@trahusstaden.se för att få dina inloggningsuppgifter till systemet. Ange ditt lägenhetsnummer och ärende ”användaruppgifter bokning”.

Observera att det endast är kontraktsinnehavaren som kan begära ut dessa uppgifter.