Information kring hyreshöjning 2023

Vi vill informera dig som hyresgäst att förhandlingen kring 2023 års hyreshöjning tyvärr har dragit ut på tiden.
Detta resulterat i att hyresjusteringen som brukar göras under april månad blivit försenad.

Vår förhoppning är naturligtvis att förhandlingen ska bli färdig så snart som möjligt.

Retroaktiv hyreshöjning

Det kan även vara bra att känna till att hyreshöjningen beräknas retroaktivt från 1 april.

Mer information kommer att skickas ut så snart som förhandlingen är slutförd.