Trähusstaden har med Hyresgästföreningen träffat följande överenskommelse gällande förhandling av 2024 års hyror.

Överenskommelsen innebär

Kv. Parasollen

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2024-04-01 med 4,3 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 555 öre per m³ förbrukat varmvatten och blir efter höjning 50,62 kr per m³.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2024-04-01 till och med 2025-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.

Kv. Staketet

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2024-04-01 med 4,3 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 549 öre per m³ förbrukat varmvatten och blir efter höjning 51,07 kr per m³.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2024-04-01 till och med 2025-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.

Sylörten

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2024-04-01 med 5,25 %.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2024-04-01 till och med 2025-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.