Dina lägenhetsval

Välj den lägenhet du önskar i första hand som val 1, sedan val 2 osv. De lägenheter som redan är uthyrda tas bort löpande från listan.

Person och kontaktuppgifter

För att kunna skicka eventuellt erbjudande till dig behöver vi ha dina person- och kontaktuppgifter.

Personuppgifter

Adressuppgifter

Kontaktuppgifter
Ev. medsökande

Godkänn villkor för lagring av personuppgifter Läs integritespolicy här
Jag har läst Trähusstadens uthyrningsregler Läs uthyrningsregler här