Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1.

Trähusstaden Sverige AB avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Kv. Fågelbadet.

I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Trähusstaden har även vunnit tilldelning i etapp 2, där projektering redan har påbörjats.

Mer information om Trähusstadens projekt i etapp 2 och 3 publiceras under hösten.