Trähusstaden Parasollen 1 AB har med Hyresgästföreningen träffat följande överenskommelse gällande förhandling av 2021 års hyror.

Överenskommelsen innebär

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2021-02-01 med 0,98 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 37 öre per kubikmeter.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2021-02-01 till och med 2022-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.

Övrig information:

Utöver de förhandlade hyrorna för 2021, höjs även avgiften för P-platser med 50kr/år, till 2 750kr/år.