Vi arbetar just nu med mark och grundläggning för kommande kv. Staketet. Vi har även publicerat illustrationer över hur vi planerar att kvarteret ska se ut.

58 lägenheter i storlekarna 2-4 rok med inflyttning preliminärt 1 februari 2022.

Mer information och intresseanmälan kommer att publiceras.

Se illustrationer nedan på hur kvarteret är tänkt att se ut